Logo altProduct keuze


€ 35,- per maand.

 
€ 150,- per maand.

Met de Boekhoud module, kunt u op snelle en eenvoudige wijze uw financiele administratie bijhouden. Zelf de boekhouding doen was nog nooit zo gemakkelijk. Met de Verkooporder en facturatie module, kunt u op overzichtelijke wijze al uw verkopen registreren en uitleveren. Het systeem is geheel flexibel in te richten naar uw bedrijfsbehoeften, zodat al uw verkooporders snel en correct worden uitgeleverd.
         
€ 175,- per maand.

 
€ 50,- per maand.

Met Projecten borg je alle projectinformatie in één geïntegreerd systeem zoals projectgegevens, documentatie, correspondentie, planning, capaciteit, urenregistratie en offertes. Met deze informatie houd je de planning en het budget onder controle. Bestelde goederen kunnen snel en adequaat ingeboekt worden zodat uw voorraadstatus altijd "up to date" is.
         
€ 225,- per maand.

 
€ 225,- per maand.

Goederen die u zelf in uw eigen fabriek produceert ten behoeve van de projecten , kunt u hier in productie nemen. In deze module kunt u alle productieorders volgen. Productieorders kunt u geheel of gedeeltelijk gereed melden. De Service & Onderhoud module ondersteunt u bij de levering van service en onderhoud aan uw klant, zodat zijn organisatie soepel doordraait. Deze module combineert het contractenbeheer en de serviceadministratie in een praktisch systeem voor een efficiënt beheer van uw serviceafdeling.
         
€ 225,- per maand.

 
€ 150,- per maand.

Met het Uren kloksysteem kunt u exact bepalen hoeveel uren er daadwerkelijk op een project gewerkt zijn. De medewerkers kunnen zeer snel inklokken en aangeven voor welk project men werkzaamheden gaat uitvoeren. WBS staat voor Work Breakdown Structure, in de engineerings module heeft u het project in een of meerdere fasen ingedeeld. U kunt deze fasen nu in productie nemen. Op deze wijze krijgt u bij meer complexe projecten inzicht in alle deelprojecten waaruit het project bestaat.
         
* projecten.
 
op aanvraag.

Met de project termijn facturatie module kunt u direct vanuit het project de gewenste facturen genereren. U kunt op elk gewenst moment vaststellen wanneer de volgende factuurtermijn naar de klant gestuurd kan worden. Eén centraal systeem voor al uw opdrachtgevers, kandidaten en vacatures. Dit is de solide basis voor iedere recruitment organisatie! Kortom uw instroom, selectie en uitstroom regelen vanuit één omgeving met unieke functionaliteiten voor matching, searching, mailing, SMS, tasking, publishing etc.
         
* projecten.

 
€ 50,- per maand.

De nacalculatie wordt permanent door het systeem bijgewerkt. Telkens als er een urenboeking wordt ingevoerd dan worden de urenstaten automatisch bijgewerkt. Dit geldt ook voor de verbruikte materialen, de indirecte kosten alsmede de projectopbrengsten. Op deze wijze zijn de daadwerkelijke project realisaties altijd "up to date".
Human Resource is een onmisbare softwaremodule binnen de moderne bedrijfsvoering. Al uw personeelsgegevens worden centraal beheerd. Op de uitgebreide personeelskaart kunt u alle belangrijke gegevens van uw medewerkers registreren en beheren.
         
€ 165,- per maand.

 
€ 50,- per maand.
U kunt uw projecten binnen de engineering module in productiefases specificeren voor wat betreft de benodigde materiaallijsten, projecturen en machinetijden. Op deze wijze kunt U uw project overzichtelijk inplannen. Tevens kunnen materiaal tekorten direct ter bestelling worden doorgegeven. De CRM module stelt u instaat offertes te registreren en te volgen. Zowel offerte geldigheidstermijn en afloopdatum wordt door het systeem bijgehouden. Er is een overzicht beschikbaar waarop de totale offerte portefeuille en offertebedragen per projectleider inzichtelijk wordt gemaakt.
         
€ 225,- per maand.

 
€ 50,- per maand.

Met deze module beheert u het volledige reserveringsproces. Van het maken van offertes en de voorbereiding van uw evenement, tot de personeelsplanning en facturatie. Deze module stelt u in staat om hoofd en subprojecten aan te maken dit is met name van toepassing wanneer uw projecten dermate complex zijn dat het wenselijk is om het project in deel projecten op te splitsen.
         
€ 50,- per maand.
 

Indien het vereist is dat u registreert waar en wanneer een bepaald product in een project is verwerkt, dan is de tracebility module hiervoor beschikbaar. Diverse gegevens zoals installatiedatum, machinenummer, serienummer kunnen worden ingevoerd, zodat u snel het bepaalde artikel kunt traceren. Ten behoeve van het management zijn er een groot aantal overzichtelijk rapporten opgesteld. Zoals project resultaten, budgetten/realisaties, urendekkingen, productiegegevens per afdeling/medewerkers. Financiële overzichten gebaseerd op KPI’s.
         
         

   
   
   
2thePoint ERP software